Mersis Nedir ?

Mersis Nedir ?

MERSİS (Merkezi Sicil   Kayıt Sistemi) İnternet Adresi: http://mersis.gumrukticaret.gov.tr
 
Yüksek Planlama Kurulunun   12.07.2006 tarih ve 2006/38/ sayılı kararı ile  28.07.2006 tarih ve 26242 sayılı   Resmi Gazetede yayımlanan, “Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı”nda 56 No’lu   eylem olarak yer alan “Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi” oluşturulması   projesinin sorumluluğu Bakanlığımıza verilmiştir.
 
PROJENİN AMACI
Kamu   kurumlarının tüzel kişiliklerle ilgili ihtiyacı olan bilginin tek noktadan   sunulması, sisteme dahil kişiliklere ait bilginin vergi numarası ile bir   sistemde birleştirilmesi sağlanacak, sistemde tutulan şirket bilgileri   uluslararası standartlara uyumlu hale getirilecektir. Ayrıca, sistemde yer alan   bilgilerin, kişisel bilgilerin mahremiyeti ve AB müktesabatı çerçevesinde   belirlenecek kurallara göre özel sektör kuruluşlarıyla paylaşımı   gerçekleştirilecektir. Türkiye’de dört veri tabanı vardır. Kimlik bilgilerinin   olduğu “Kimlik Paylaşım Sistemi (MERNİS), adres bilgilerinin tutulduğu  “Ulusal   Adres Paylaşım Sistemi (UAPS)”, Tapu ve kadastro bilgilerinin kayıtlı olduğu   “Tapu Kayıt Bilgi Sistemi (TAKBİS)” ve tüzel kişiliklerinin kayıtlı olduğu   “Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi (MTK)”. Bu veri tabanlarının tamamlanması   ile  üzerine e-Devlet uygulamalarının daha hızlı yapılabileceği   kesindir.
 
BİLGİ SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI
238 Ticaret Sicil Memurluğu’ndan Sicil Esas   Defteri kayıtlarında yer alan gerçek veya tüzel kişiliklere ilişkin Şirket Türü,   Unvan, Adresi, İl, İlçe, Faaliyet Durumu, Ticaret Sicil Numarası, Tescil Tarihi,   Vergi Dairesi, Vergi No, Süresi, Tescil Tarihi, Şube Bilgileri, Şirket amaç ve   konusu, Temsilcilerin TCkimlik no, ad soyad, yetki süresi, yetki adı, ortakların   TCkimlik numarası,  ve sermaye miktarı, firma acentası, ticaret sicil gazetesi   bilgileri, noter bilgisi Dernekler Dairesi Başkanlığı’ndan; Dernek Kütük   Numarası, Dernek Adı, Dernek Vergi No, Adresi, Telefon, Faks, E-Posta, Dernek   Kuruluş Amacı (metin bilgisi tutulacak) bilgileri, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden   Vakıf Kütük Numarası, Vakıf Adı, Adres, İl,İlçe, Telefon, Faks, E-Posta, Vakıf   Türü bilgileri.
 
Sayfamızda yer alan menüler aracılığı ile MERSİS sayfalarına kolayca   ulaşabilir, konuyla ilgili olarak hazırlanan eğitim dokümanlarımızı   inceleyebilirsiniz.
 
 

Erbaa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı

Tel : 0.356 715 13 60 Tel : 0.356 715 28 20 Fax : 0.356 715 61 57 E-Posta : info@erbaatso.org.tr
Adres : İsmetpaşa Mah. Hükümet Cad.No: 180 ERBAA/TOKAT