İş Makineleri

İş Makineleri

 Seferberlik ve savaş hali hazırlıkları çalışmalarına ışık tutmak yurt savunması ile İlgili olarak ülke içinde mevcut İş makinelerin potansiyelinin bilinmesi ve devamlı olarak izlenmek üzere Trafik kaydı olmayan özel ve tüzel kişilere ait iş makinelerinin 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre tescilinin yapılması işlemidir.

 

EVRAK ÖZELLİK
DİLEKÇE  
FATURA 1.EL ARAÇ ALIMINDA
GÜMRÜK GİRİŞ BEYANNAMESİ VE HARÇ DEKONTLARI YURTDIŞINDAN İTHAL EDİLMESİ DURUMUNDA
NOTER SATIŞ SENEDİ 2.EL ARAÇ ALIMINDA
İMZA SİRKÜLERİ TÜZEL KİŞİLER İÇİN
NÜFUS CÜZDAN SURETİ GERÇEK KİŞİLER İÇİN
İŞ MAKİNESİ SAHİPLİK BELGESİ(RUHSAT) 2.EL ARAÇ ALIMLARINDA

 

NOT: Vekâleten yapılacak işlemler için vekâletname ve firma kaşesi gerekmektedir.

•  İş Makinesi Tescil Harcı 250.00 TL


  

Erbaa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı

Tel : 0.356 715 13 60 Tel : 0.356 715 28 20 Fax : 0.356 715 61 57 E-Posta : info@erbaatso.org.tr
Adres : İsmetpaşa Mah. Hükümet Cad.No: 180 ERBAA/TOKAT