Evrak Kayıt ve İstatistik

Evrak Kayıt ve İstatistik

Evrak Kayıt ve İstatistik Şubesinin görevleri şunlardır
 
Odaya gelen her türlü evrakın gelen evrak defterine kayıt edilerek Genel Sekretere sunulması
Genel Sekreterin havale ettiği evrakların ilgili birimlere dağıtılması
İşlem gören evrakların dosyalara dağıtımının yapılması
Yönetim Kurulu Kararlarını yazmak, gündemi hazırlamak
Yönetim Kurulu Kararı ile çıkan kararların cevaplarını yazmak
Toplantı Salonu tahsisi ile ilgili takibi yapmak, gözlemci personeli görevlendirmek,
Maliye postası Kanunlar, Kanun Hükmünde kararnameler , Yönetmelikler, Tüzüklerin güncelleştirilmesi ile ilgili gelen sayfaları titizlikle yerine koymak
Odaya gelen telefonları ilgili birimlere yönlendirmek
Aylık birimler bazında evrak trafiği Grafiği hazırlanması için odamız gelen-giden evraklarından veri toplamak

Erbaa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı

Tel : 0.356 715 13 60 Tel : 0.356 715 28 20 Fax : 0.356 715 61 57 E-Posta : info@erbaatso.org.tr
Adres : İsmetpaşa Mah. Hükümet Cad.No: 180 ERBAA/TOKAT